جهت هرگونه شکایت از این فروشگاه و یا در مورد خرید محصول ارائه شده به آدرس زیر مراجعه نمایید و یا با شماره تماس زیر جهت پیگیری تماس حاصل فرمایید:

آدرس: اصفهان، انتهای بلوار اشرفی اصفهانی، بلوار طالقانی،مجتمع عرشیا، طبقه دوم

شماره تماس: ۰۳۱۳۳۵۱۷۷۳۵