سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر فلزی

سوئیچینگ ۱۲ ولت ۵ آمپر فلزی