سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر فلزی

سوئیچینگ ۱۲ ولت ۲۰ آمپر فلزی